Advertisement banner image
Advertisement banner image
Image at ../data/upload/7/2249627Image at ../data/upload/2/2249062Image at ../data/upload/5/2247735Image at ../data/upload/3/2232563Image at ../data/upload/0/2230860Image at ../data/upload/9/2230859Image at ../data/upload/8/2230858Image at ../data/upload/9/2230849Image at ../data/upload/8/2230848
Sub Page View
Today Page View: 6
Yesterday View: 8
30 Days View: 179

베트남의 쇼핑

Views : 81 2019-08-14 02:12
베트남게시판 1274357287
Report List New Post

최근에 중대형 쇼핑센터들이 문을 열었다. 최근에 문을 연 쇼핑센터들로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 다음 -

비텍스코 파이낸셜 타워, 베트남에서 세 번째로 높은 건물이다

맥시마크 (Maximark) - 여러 지점 (10군, 떤빈군)

스타마트 (Satramart) - 460 3/2 Street, 12 프엉, 10군

오샹 (Auchan 2016) - 여러 지점 (10군, 고밥군)

롯데마트 – 여러 지점 (7군, 11군, 떤빈군)

AEON Mall Tan Phu Celadon (2014) - 여러 지점 (빈떤군, 딴푸군)

SC 비보시티 (VivoCity 2015) - 1058 Nguyen Van Linh Boulevard, Tan Phong Ward, 7군

젠 플라자 (Zen Plaza 1995) – 54–56 Nguyễn Trãi St, 1군

사이공 센터 (Saigon Centre 1997) – 65 Lê Lợi Blvd, Ben Nghe Ward, 1군

다이아몬드 플라자 (Diamond Plaza 1999) – 34 Le Duan Blvd, 1군

Big C (2002) – 여러 지점 (1군0, 빈떤군, 고밥군, 푸누언구, 딴푸군)

METRO Cash & Carry – 여러 지점 (2군, 6군, 12군)

크레슨트몰 (Crescent Mall)- Phu My Hung, 7군

팍슨 (Parkson 2005–2009) – 여러 지점 (1군, 2군, 5군, 7군, 11군, 떤빈군)

사이공 패러곤 (Saigon Paragon 2009) – 3 Nguyễn Lương Bằng St, Tan Phu Ward, 7군

 

다이아몬드 플라자

나우존 (NowZone 2009) – 235 Nguyen Van Cu Ave, Nguyen Cu Trinh Ward, 1군

금호 아시아나 플라자 (2010) – 39 Le Duan Blvd, Ben Nghe Ward, 1군

빈컴센터 (Vincom Centre 2010) – 70–72 Lê Thánh Tôn St, Ben Nghe Ward, 1군

유니언 스퀘어 - 171 Lê Thánh Tôn st, Ben Nghe Ward, 1군

빈컴메가몰 (Vincom Mega Mall 2016) - Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, 2군

비텍스코 파이낸셜 타워 (2010) – Hẻm số 2 Hàm Nghi Blvd, Ben Nghe Ward, 1군

쿱마트 (Co.opmart) - 여러 지점 (1군, 3군, 5군, 6군, 7군, 8군, 10군, 11군, 12군, 빈타인군, 빈떤군, 꾸치현, 고법군, 혹몬군, 푸누언군, 딴푸군, 트득군)

2007년, 베트남을 방문하는 전체 여행자들 중 약 70%인 300만명이 호찌민을 방문했다. 호찌민 항의 전체 화물 운송은 베트남 전체의 약 1/3에 해당하는 5050만 톤에 달했다.

  본 글을 신고하시겠습니까?
Report List New Post